این شرکت از سال ۱۳۷۷ مجری انواع چمن های مصنوعی از قبیل تزئینی , ورزشی , چند منظوره در شهرداری ها , منازل , مدارس , مهد کودک ها و زمین های فوتبال بوده است .

تعدادی از پروژه های انجام شده را در زیر میتوانید مشاهده کنید.