شرکت بین المللی رهپویان سبز (چمن مصنوعی) ۱- مونتاژ، فروش واجرای انواع چمن مصنوعی( خارجی) ،شهربازی، ورزشی، روف گردن،فضای سبز وغیره، نوودست دوم، اقساطی در خاورمیانه همرا ه با نصب ترکیه ای متری۱۰۰۰۰ت🇮